IQ test

Nyfiken på din IQ?

Prova vårat IQ test och jämför din IQ med andra. 30 uppgifter på 30 minuter! Fixar du det?

KOM IGÅNG NU

IQ test

Vad är ett IQ test och varför mäter man IQ? IQ test består av ett antal uppgifter som mäter olika mått på intelligens inklusive närminne, analytiskt tänkande, matematisk förmåga och god spatial förmåga (avståndsbedömning). IQ test mäter inte mängden av information eller kunskap som du har lärt dig, utan din förmåga att processa information och kunna lära dig nya saker.

IQ skala – Hur räknar man fram resultatet?

När du har genomfört testet, så jämför vi testresultaten med andra i din ålder och sedan ger vi en normaliserad värdering. Normaliserade poäng kan vara svåra att förstå sig på för dem som inte har en bakgrund i statistiken. Det är enklast att tänka på dina poäng som ett tal som representerar hur din IQ är jämfört med andra, inte som ett mått på intelligens. Genomsnittlig (normaliserad) IQ är 100. Hur långt du faller på endera sidan av detta nummer avgör ungefär hur ovanlig din IQ är. Endast 2 % av befolkningen har en IQ som är större än 128. Hälften av befolkningen har en IQ mellan 85 och 115.